Shanhe_Machine2
HBF-145/170/220
SHBANNER2
Shanhe_Machine1
SJDbanner
SJDbanner2
SJDbanner3
X

Biz hakda

Biz hakda

SHANHE-e hoş geldiňiz

 • ŞANHE Maşyn

  Pressokary derejeli akylly we ýokary hilli metbugatdan soňky enjamlary professional öndüriji.

 • Guangdong Shanhe Industrial Co., Ltd.

  Hünär enjamlary, doly önümçilik liniýasy, has uly gurnama tehnikleri bilen.

Has giňişleýin görüň
 • Döredildi

 • Gurlan meýdan

 • ýyllar

  Postpress pudagynda baý tejribe

 • $million

  Täze taslama maýa goýum

Haryt

Önümiň görkezilmegi

Bir gezeklik awtomatiki post-enjamlaryň hünärmeni

Has giňişleýin gör

Önümiň görkezilmegi

Haryt
HBF akylly ýokary tizlikli onlaýn fleýta laminatory

HBF akylly ýokary tizlikli onlaýn fleýta laminatory

Maşynyň ähli prosesi laminasiýa, flip floplary ýygnamak we eltip bermegi awtomatlaşdyrýar.

HBK awtomatiki karton laminasiýa enjamy

HBK awtomatiki karton laminasiýa enjamy

Bu karton laminator, iň ýokary tizligi 9000-10000 sany / sag.

QLF awtomatiki ýokary tizlikli film laminasiýa enjamy

QLF awtomatiki ýokary tizlikli film laminasiýa enjamy

Bu film laminator, kagyzyň suw geçirmeýän, çygly we aşgazanly bolmagyna mümkinçilik berýän çap edilen ýa-da reňkli kagyzlaryň üstünde filmi laminat etmek üçin ulanylýar.

HSY Doly awtoulagly ýokary tizlikli lak we kalendar enjamy

HSY Doly awtoulagly ýokary tizlikli lak we kalendar enjamy

Bu onlaýn lak we kalendary ýokary tizlikli model, bir prosesi tygşytlaň, elektrik we zähmet tygşytlaň.

HMC Awtomatiki çuňňur nagyş öl kesiji

HMC Awtomatiki çuňňur nagyş öl kesiji

Iki gezek ulanylýan model, çuňňur nagyş işini ýerine ýetirip biler we gaplaýyş kompaniýalarynyň önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

HTJ awtomatiki ýokary tizlikli gyzgyn möhürleýji maşyn

HTJ awtomatiki ýokary tizlikli gyzgyn möhürleýji maşyn

Bu gyzgyn möhürleme maşynynyň artykmaçlyklary ýokary önümçilik tizligi, ýokary takyklyk we ýokary möhürleme / ölmek kesiş basyşydyr.

QHZ Doly awtoulag ýokary tizlikli bukja ýelimi

QHZ Doly awtoulag ýokary tizlikli bukja ýelimi

Maşyn 2/4 esse guty, ýykylýan gulpuň aşaky gutusy we 4/6 burç gutusy we ş.m. eplemek we ýelimlemek üçin amatlydyr.

QUV Doly awtoulag UV örtük

QUV Doly awtoulag UV örtük

Kagyzyň ýüzüne UV lak bilen ýüzüň suwa, çyglylyga, aşgazana we poslama garşylygyny ýokarlandyrmak we çap önümleriniň ýagtylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

Öňki
indiki
HBF akylly ýokary tizlikli onlaýn fleýta laminatory
HBK awtomatiki karton laminasiýa enjamy
QLF awtomatiki ýokary tizlikli film laminasiýa enjamy
HSY Doly awtoulagly ýokary tizlikli lak we kalendar enjamy
HMC Awtomatiki çuňňur nagyş öl kesiji
HTJ awtomatiki ýokary tizlikli gyzgyn möhürleýji maşyn
QHZ Doly awtoulag ýokary tizlikli bukja ýelimi
QUV Doly awtoulag UV örtük

HBF akylly ýokary tizlikli onlaýn fleýta laminatory

Maşynyň ähli prosesi laminasiýa, flip floplary ýygnamak we eltip bermegi awtomatlaşdyrýar.

HBK awtomatiki karton laminasiýa enjamy

Bu karton laminator, iň ýokary tizligi 9000-10000 sany / sag.

QLF awtomatiki ýokary tizlikli film laminasiýa enjamy

Bu film laminator, kagyzyň suw geçirmeýän, çygly we aşgazanly bolmagyna mümkinçilik berýän çap edilen ýa-da reňkli kagyzlaryň üstünde filmi laminat etmek üçin ulanylýar.

HSY Doly awtoulagly ýokary tizlikli lak we kalendar enjamy

Bu onlaýn lak we kalendary ýokary tizlikli model, bir prosesi tygşytlaň, elektrik we zähmet tygşytlaň.

HMC Awtomatiki çuňňur nagyş öl kesiji

Iki gezek ulanylýan model, çuňňur nagyş işini ýerine ýetirip biler we gaplaýyş kompaniýalarynyň önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

HTJ awtomatiki ýokary tizlikli gyzgyn möhürleýji maşyn

Bu gyzgyn möhürleme maşynynyň artykmaçlyklary ýokary önümçilik tizligi, ýokary takyklyk we ýokary möhürleme / ölmek kesiş basyşydyr.

QHZ Doly awtoulag ýokary tizlikli bukja ýelimi

Maşyn 2/4 esse guty, ýykylýan gulpuň aşaky gutusy we 4/6 burç gutusy we ş.m. eplemek we ýelimlemek üçin amatlydyr.

QUV Doly awtoulag UV örtük

Kagyzyň ýüzüne UV lak bilen ýüzüň suwa, çyglylyga, aşgazana we poslama garşylygyny ýokarlandyrmak we çap önümleriniň ýagtylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

Enjamlaryň indiki topary

Öňki
indiki
sergi1_02
Halkara sergi12_02
Halkara sergi13_02
Halkara sergi14
Halkara sergi16
Halkara sergi41
logo_4

Halkara sergi

  • Germaniýa Dýusseldorf halkara çaphana sergisi (DRUPA 2016)
  • Germaniýa Drupa halkara çap we kagyz sergisi
  • Hindistan reňk gutusy sergisi (INDIA EKSPO MERKEZI)
  • Günorta Hytaý halkara çaphana sergisi
  • Pekin halkara çaphana tehnologiýasy sergisi
  • Hytaý Halkara Çap ediş sergisinde
  • Hytaýyň halkara reňk gutusy sergisi
  • Hytaý (Guangdong) halkara çaphana tehnologiýasy sergisi
Halkara sergi20
Halkara sergi32
Halkara sergi36
Halkara sergi37
Halkara sergi17
sergi2_01
Halkara sergi19
Halkara sergi44

Önümçilik ýagdaýy

ŞANHE Maşyn

Fleýta laminasiýa maşyn ussahanasy
Film laminasiýa maşyn ussahanasy
Kesiji maşyn ussahanasy
Dik kagyz stacker ussahanasy

Şanhe

Şanhe

Fleýta laminasiýa maşyn ussahanasy

Fleýta laminasiýa maşyn ussahanasy

Film laminasiýa maşyn ussahanasy

Kesiji maşyn ussahanasy

Dik kagyz stacker ussahanasy

1.-Fleýta-laminasiýa-maşyn-ussahana3
2.-Film-laminasiýa-maşyn-ussahana2
3.-Ölmek-kesmek-maşyn-ussahana2
4.Wertikal-kagyz-stacker-ussahana1

Eksport

Eksport

ŞANHE Maşyn

Öz-özüňi eksport etmek

Garaşsyz import we eksport hukuklary bilen.“SHANHE MACHINE” öz marketingi arkaly dünýäde üstünlikli satyldy.

transport1
transport2
transport14
transport4

Professional topar

Matureetişen transport topary bar.“SHANHE MACHINE” Şantou, Şanhaý, Týanjinin, Şençzhenen we beýleki portlardan daşary bazarlara eksport etdi.

Eksport

Eksport

ŞANHE Maşyn

Öz-özüňi eksport etmek

Garaşsyz import we eksport hukuklary bilen.“SHANHE MACHINE” öz marketingi arkaly dünýäde üstünlikli satyldy.

Professional topar

Matureetişen transport topary bar.“SHANHE MACHINE” Şantou, Şanhaý, Týanjinin, Şençzhenen we beýleki portlardan daşary bazarlara eksport etdi.

logo_mid

SHANHE MACHINE markasy

Özbaşdak söwda markasy we eksport girdejisini ýokarlandyrýan marka iki taraply.Eksportyň müşderisi çaphana, gaplaýyş, karton we kagyz önümleri pudagynyň hemme ýerinde we daşary ýurt bazary giňelmegini dowam etdirýär.

Hyzmatlarymyz

Hyzmatlarymyz

Tehniki goldaw

Tehniki goldaw

Maşyn çözmek boýunça maslahat beriş meýdançasyny meýilleşdirmek, iş synagy we gözleg hyzmatlaryny beriň.

30 ýyllyk tejribe

30 ýyllyk tejribe

“SHANHE MACHINE” 30 ýyl bäri akylly we adamlaşdyrylan metbugatdan soňky enjamlary öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemledi.

Gurnama topary

Gurnama topary

Hünärmenler toparymyz enjamyňyzy gurnamaga we synagdan geçirmäge barar we enjamlaryň işleýşini we yzygiderli tehniki hyzmatyny mugt öwreder.

Maşynlara hyzmat etmek

Maşynlara hyzmat etmek

Enjamyň kepillik möhletinde hil meselesi sebäpli zeper ýeten bölekler mugt hödürlener.

Retrofit we täzelenme

Retrofit we täzelenme

Çuňňur goşulan hyzmatlary beriň: mehaniki täzelenmek we öndürijiligi gowulandyrmak.

Uzakdan hyzmat etmek

Uzakdan hyzmat etmek

Uzakdan gözegçilik we näsazlygy anyklamak, uzakdaky wideo öwrediş hyzmatlaryny bermek.

Sarp ediş goldawy

Sarp ediş goldawy

Müşderiler maşyn satyn alanda, ätiýaçlyk şaýlary hökmünde mugt sarp edilýän bölekleri ibereris.

Ulag ätiýaçlandyryşy

Ulag ätiýaçlandyryşy

Insurancetiýaçlandyryş işini alyp barmakda we müşderileriň maşynlaryny ugratmakda kömek bermek.

mazmun_bg17

ŞANHE Maşyn

Üýtgeşik bolmak isleýärsiňiz?

SHANHE Maşynlaryna hoş geldiňiz!

derňew
 • gözleg_20
 • gözleg_23
 • gözleg_21
 • gözleg_19